ดูหน้า

รายชื่อวัดที่จัดส่งพวงหรีด

เขตพระนคร

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 2. วัดบวรนิเวศวิหาร ตำบลบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตำบลวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 4. วัดสามพระยา ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 5. วัดสังเวชวิศยาราม ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 6. วัดสุทัศนเทพวราราม ถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง ตำบลวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 7. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 8. วัดนรนาถสุนทริการาม ตำบลวัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 9. วัดมกุฎกษัตริยาราม ตำบลบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 10. วัดบุรณศิริมาตยาราม ตำบลศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 11. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ตำบลพระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 12. วัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 13. วัดราชนัดดาราม ตำบลบวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 14. วัดชนะสงคราม ตำบลชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 15. วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลบางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 16. วัดมหรรณพาราม ตำบลเสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 17. วัดปรินายก ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 18. วัดใหม่อมตรส ถนนสามเสน ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 19. วัดราชบุรณะ ตำบลวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 20. วัดตรีทศเทพ ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 21. วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน ตำบลบ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 22. วัดทิพย์วารีวิหาร ตำบลวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 1. วัดโสมนัสวิหาร ตำบลวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 2. วัดเทพศิรินทราวาส ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 3. วัดสระเกศ ตำบลบ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 4. วัดสุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง ตำบลวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 5. วัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ ตำบลคลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 6. วัดดิสานุการาม ถนนวรจักร ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 7. วัดเทวีวรญาติ ถนนวรจักร ตำบลวัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 8. วัดพระพิเรนทร์ ถนนวรจักร ตำบลบ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 9. วัดพลับพลาชัย ตำบลป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 10. วัดคณิกาผล ถนนพลับพลาไชย ตำบลป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100

 

เขตดุสิต

 1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตำบลดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 2. วัดราชาธิวาสวิหาร ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 3. วัดราชผาติการาม ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 4. วัดเทวราชกุญชร ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 5. วัดโบสถ์ ถนนสามเสน ตำบลดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 6. วัดประสาทบุญญาวาส ถนนดาวข่าง ตำบลวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 7. วัดสุคันธาราม ตำบลสวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 8. วัดจันทรสโมสร ถนนสามเสน ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 9. วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 10. วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 11. วัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 12. วัดน้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 13. วัดใหม่ทองเสน ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 14. วัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 15. วัดธรรมาภิรตาราม ถนนเตชะวนิช ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 16. วัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 ตำบลถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เขตบางซื่อ

 1. วัดเลียบราษฎร์บำรุง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอยจงสุข ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 2. วัดเวตวันธรรมาวาส ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 3. วัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 4. วัดบางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 5. วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์สาย 1 ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 6. วัดทองสุทธาราม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 7. วัดประชาศรัทธาธรรม ถนนพิบูลสงคราม ตำบลบางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

เขตบางเขน-เขตจตุจักร-สายไหม

 1. วัดพระศรีมหาธาตุ หมู่ 6 ถนนพหลโธิน ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 2. วัดเทวสุนทร หมู่ 19 คลองบางเขน ตำบลลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 3. วัดเสมียนนารี หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 4. วัดบางบัว หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 5. วัดไตรรัตนาราม หมู่ 2 คลองสามขา ตำบลอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 6. วัดราษฎร์นิยมธรรม หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 7. วัดเจริญธรรมาราม หมู่ 5 บ้านสายไหม ตำบลสายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 8. วัดพรพระร่วงประสิทธิ หมู่6 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 9. วัดอยู่ดีบำรุงธรรม หมู่ 1 ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 10. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต หมู่ 6 ถนนรามอินทรา ตำบลท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 11. วัดหนองใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลสายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 12. วัดเกาะสุวรรณาราม หมู่3 ตำบลคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
 13. วัดโคกจ้าหล่า หมู่ 7 บ้านจ้าหล่า ตำบลออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 14. วัดอมราวราราม หมู่5 บ้านณัฐกานต์ 3 ตำบลคลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เขตดอนเมือง

 1. วัดดอนเมือง หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 2. วัดคลองบ้านใหม่ หมู่ 6 คลองบ้านใหม่ ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 3. วัดสีกัน หมู่ 5 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 4. วัดพรหมรังษี หมู่ 5 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 5. วัดเทพนิมิตต์ หมู่ 4 บ้านสีกัน ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 6. วัดหลักสี่ หมู่3 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 7. วัดเวฬุวนาราม ตำบลสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 8. วัดสายอำพันธ์เอมสาร

 

เขตยานนาวา-สาธร

 1. วัดยานนาวา ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
 2. วัดดอน ถนนเจริญกรุง ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
 3. วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
 4. วัดลุ่มเจริญศรัทธา ถนนจันทร์ ซอยจรูญพลขันธ์ ตำบลยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120
 5. วัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 6. วัดช่องนนทรี ถนนช่องนนทรี ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 7. วัดคลองใหม่ คลองใหม่/ถนนรัชดาภิเษก ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 8. วัดคลองภูมิ ตำบลยานนาวา ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 9. วัดปริวาศ ถนนสาธุประดิษฐ์ ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 10. วัดด่าน ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 11. วัดช่องลม ถนนรัชดาภิเษก ตำบลช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 12. วัดทองบน ตำบลบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 

เขตบางคอแหลม

 1. วัดวรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง ตำบลวัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 2. วัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง ตำบลวัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 3. วัดลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง ตำบลบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 4. วัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 5. วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง บ้านบางคอแหลม ตำบลบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 6. วัดไผ่เงินโชตนาราม ถนนจันทร์ ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 7. วัดไทร ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 8. วัดเรืองยศสุทธาราม ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 9. วัดบางโคล่นอก ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
 10. วัดจันทร์นอก ถนนรัชดาภิเษก ตำบลบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เขตบางกะปิ

 1. วัดพระไกรสีห์ ถนนรามคำแหง 23 ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 2. วัดเทพลีลา ถนนรามคำแหง ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 3. วัดจันทวงศาราม(กลาง) ถนนลาดพร้าว(ซอย132) ตำบลคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
 4. วัดศรีบุญเรือง ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 5. วัดบึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว ซอย 101 ตำบลวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
 6. วัดสามัคคีธรรม ถนนลาดพร้าว 64 ตำบลวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230
 7. วัดสิริกมลาวาส หมู่ 11 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เขตลาดพร้าว-เขตบึงกุ่ม

 1. วัดลาดพร้าว หมู่ 9 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310
 2. วัดลาดปลาเค้า หมู่ 7 ตำบลจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 3. วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ หมู่ 2 ตำบลลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 4. วัดนวลจันทร์ หมู่ 12 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 5. วัดบุญศรีมุนีกรณ์ หมู่ 11 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 6. วัดคลองครุ หมู่ 10 บ้านคลองครุ ตำบลคันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 7. วัดสุวรรณประสิทธิ์ หมู่ 13 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 8. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 คลองบางชัน ตำบลคันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 9. วัดบางเตย หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 10. วัดพิชัย หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

 

เขตพระโขนง

 1. วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
 2. วัดผ่องพลอยวิริยาราม หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท 105 ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 3. วัดบางนานอก หมู่ 3 ถนนสรรพาวุธ ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 4. วัดบางนาใน ถนนสุขุมวิท ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 5. วัดศรีเอี่ยม หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 6. วัดบุญรอดธรรมาราม ถนนสุขุมวิท 56 ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
 7. วัดวชิรธรรมสาธิต ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250
 8. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 93 ตำบลบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

เขตคลองเตย

 1. วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 2. วัดคลองเตยนอก ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 3. วัดคลองเตยใน หมู่ 6 ถนนสุนทรโกษา ตำบลคลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 4. วัดสะพาน หมู่13 ถนนกล้วยน้ำไท ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 5. วัดใต้ หมู่ 11 ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
 6. วัดภาษี หมู่4 ถนนเอกมัย ตำบลคลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
 7. วัดมหาบุศย์ หมู่12 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เขตสัมพันธวงศ์

 1. วัดไตรมิตรวิทยาราม ตำบลตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 2. วัดปทุมคงคา ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 3. วัดสัมพันธวงศ์ ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 4. วัดกันมาตุยาราม ถนนมังกร ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 5. วัดชัยชนะสงคราม ตำบลสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 6. วัดจักรวรรดิราชาวาส ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 7. วัดบพิตรพิมุข ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 8. วัดชัยภูมิการาม ตำบลจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 9. วัดอุภัยราชบำรุง ตำบลตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

เขตบางรัก

 1. วัดมหาพฤฒาราม ตำบลมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 2. วัดหัวลำโพง ถนนพระราม 4 ตำบลสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 3. วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา ตำบลมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 4. วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง ตำบลบางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 5. วัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง ตำบลบางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เขตปทุมวัน

 1. วัดบรมนิวาส ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 2. วัดปทุมวนาราม ตำบลปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 3. วัดดวงแข ถนนจารุเมือง ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 4. วัดชำนิหัตถการ ถนนพระราม 1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 5. วัดชัยมงคล ถนนพระรามที่1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 6. วัดสระบัว ถนนพระราม 1 ตำบลรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เขตพญาไท-เขตราชเทวี

 1. วัดอภัยทายาราม ถนนราชวิถี ตำบลทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 2. วัดไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 3. วัดดิสหงษาราม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 4. วัดทัศนารุณสุนทริการาม ถนนราชปรารภ ตำบลมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 5. วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ ตำบลถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เขตห้วยขวาง-ดินแดง

 1. วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 2. วัดพรหมวงศาราม ตำบลดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
 3. วัดกุนนทีรุทธาราม หมู่ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตำบลห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 4. วัดอุทัยธาราม หมู่ 5 ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 5. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตำบลบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เขตลาดกระบัง

 1. วัดบำรุงรื่น หมู่ 3 คลองสาน ตำบลคลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 2. วัดปลูกศรัทธา หมู่ 3 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 3. วัดลานบุญ หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 4. วัดปากบึง หมู่ 4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ตำบลคลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 5. วัดลาดกระบัง หมู่ 4 บ้านลาดกระบัง ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 6. วัดสังฆราชา หมู่ 5 ตำบลลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 7. วัดราชโกษา ถ.สุขุมวิท ซอยอ่อนนุช ตำบลขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 8. วัดสุทธาโภชน์ หมู่ 7 คลองทับยาว ตำบลทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 9. วัดบึงบัว หมู่ 4 คลองลำปลาทิว 3 ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 10. วัดขุมทอง หมู่ 5 คลองตาสอน ตำบลขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 11. วัดพลมานีย์ หมู่ 2 บ้านทับยาว ตำบลทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 12. วัดอุทัยธรรมาราม หมู่11 ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 13. วัดทิพพาวาส หมู่ 7 คลองลำกอไผ่ ตำบลลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เขตมีนบุรี-คลองสามวา

 1. วัดแสนสุข หมู่ 2 บ้านแสนสุข ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 2. วัดบำเพ็ญเหนือ หมู่ 14 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 3. วัดบางเพ็งใต้ หมู่ 11 คลองแสนแสบ ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 4. วัดคู้บอน หมู่ 7 ถนนคันนายาว ตำบลบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 5. วัดทองสัมฤทธิ์ หมู่ 18 บ้านบึงใหญ่ ตำบลแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 6. วัดลำนกแขวก หมู่ 10 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 7. วัดสุทธิสะอาด หมู่ 4 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 8. วัดสุขใจ หมู่ 6 บ้านสุขใจ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 9. วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม หมู่8 คลองซอยที่ 9 ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 10. วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม หมู่ 2 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบลทรายกองดิน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 11. วัดลำกะดาน หมู่ 10 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลสามวาตะวันออก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 12. วัดพระยาสุเรนทร์ หมู่ 8 ถนนพระยาสุเรนทร์ ตำบลสามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 13. วัดแป้นทองโสภาราม หมู่ 14 ตำบลสามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 14. วัดสัมมาชัญญาวาส หมู่ 8 ถนนพระยาสุเรนทร์ ตำบลบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
 15. วัดจินดิตวิหาร หมู่8 บึงไผ่ ตำบลมีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เขตหนองจอก

 1. วัดหนองจอก หมู่ 2 ถนนบุรีภิรมณ์ ตำบลกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 2. วัดใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 11 ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 3. วัดแสนเกษม หมู่ 8 คลองสิบสามสายล่าง ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 4. วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่3 ถนนประชาสำราญ ตำบลคลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 5. วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม หมู่ 11 ถนนเรียบวารี ตำบลโคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 6. วัดสามง่าม หมู่ 8 คลองลำบ่อยาว ตำบลคู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 7. วัดสีชมพู หมู่ 4 ตำบลคลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 8. วัดกระทุ่มราย หมู่ 12 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 9. วัดลำต้อยติ่ง หมู่ 1 ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 10. วัดอู่ตะเภา หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 11. วัดใหม่กระทุ่มล้ม หมู่ 8 ถนนเสริมพัฒนา ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 12. วัดราษฎร์บำรุง หมู่ 8 ถนนธรรมรัฐ ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 13. วัดลำวังคาสุทธาวาส หมู่ 2 ตำบลลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 14. วัดลำพะอง หมู่ 7 ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 15. วัดเจียระดับ หมู่ 9 บ้านลำผักชี ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 16. วัดลำผักชี หมู่ 6 บ้านลำผักชี ตำบลลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เขตประเวศ

 1. วัดปากบ่อ หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 2. วัดยาง หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 77 ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 3. วัดต้นไทรย์ หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 4. วัดทองใน หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5. วัดบ้านทุ่ง หมู่ 15 บ้านเสรี ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 6. วัดขจรศิริ หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุชกหมู่4-5) ตำบลสวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 7. วัดกระทุ่ม หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
 8. วัดลาดบัวขาว หมู่ 9 ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 9. วัดทุ่งเศรษฐี หมู่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
 10. วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท 103 ตำบลดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
 11. วัดตะกล่ำ หมู่ 3 ตำบลหนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
 12. วัดคุณแม่จันทร์ หมู่ 2 คลองคุณแม่จันทร์ ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 13. วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม หมู่ 15 ถนนสุขุมวิท(103) ตำบลประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260

เขตธนบุรี

 1. วัดบุปผาราม ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 2. วัดกัลยาณมิตร ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 3. วัดหิรัญรูจี ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 4. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 5. วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 6. วัดประดิษฐาราม ถนนอิสรภาพ ตำบลหิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 7. วัดเวฬุราชิณ ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 8. วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 9. วัดอินทาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 10. วัดประยุรวงศาวาส ตำบลวัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 11. วัดจันทาราม ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 12. วัดราชคฤห์ ตำบลบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 13. วัดบางน้ำชน ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 14. วัดกระจับพินิจ ถนนสายสัมพันธ์ ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 15. วัดกลางดาวคนอง ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 16. 16.วัดดาวคนอง คลองดาวคนอง ตำบลบุคคโล ธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600
 17. วัดบุคคโล ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 18. วัดราชวรินทร์ ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 19. วัดสันติธรรมาราม ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 20. วัดสุทธาวาส บ้านบางน้ำชน ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 21. วัดกันตทาราราม คลองบางน้ำชน ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 22. วัดบางสะแกใน ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 23. วัดบางสะแกนอก คลองบางสะแก ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 24. วัดใหม่ยายนุ้ย ถนนวุฒากาศ ซอยอรรถวิมล ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 25. วัดวรามาตยภัณฑสาราราม ถนนเทอดไทย ตำบลตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เขตคลองสาน

 1. วัดอนงคาราม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 2. วัดพิชยญาติการาม ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 3. วัดทองธรรมชาติ ตำบลคลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 4. วัดทองนพคุณ ตำบลคลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 5. วัดเศวตฉัตร ตำบลบางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 6. วัดทองเพลง ถนนเจริญนคร ตำบลคลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 7. วัดสุวรรณ ถนนเจริญนคร ตำบลคลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 8. วัดสุทธาราม คลองบางไส้ไก่ ตำบลบางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เขตบางขุนเทียน

 1. วัดเลา หมู่ 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 2. วัดหัวกระบือ หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 3. วัดธรรมคุณาราม หมู่ 9 บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 4. วัดบัวผัน หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 5. วัดปทีปพลีผล หมู่ 8 บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 6. วัดประชาบำรุง หมู่ 9 บ้านลูกวัว ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 7. วัดแสมดำ หมู่3 ถนนแสมดำ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 8. วัดกำแพง หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 9. วัดนินสุขาราม หมู่ 10 ถนนบางบอน 2 ตำบลบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 10. วัดสะแกงาม หมู่ 1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 11. วัดบางบอน หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 12. วัดพรหมรังษี หมู่ 4 บ้านพรหมแดน ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 13. วัดบางกระดี่ หมู่ 8 ถนนบางกะดี่ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 14. วัดสุธรรมวดี หมู่1 บางกระดี่ ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 15. วัดท่าข้าม หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เขตจอมทอง

 1. วัดราชโอรสาราม ถ.ริมคลองด่าน ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 2. วัดหนัง ริมคลองด่าน ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 3. วัดนางนอง ถ.วุฒากาศ ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 4. วัดศาลาครืน ถนนริมคลองบางหว้า ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 5. วัดมงคลวราราม ถ.ดาวคนอง-จอมทอง ตำบลบางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 6. วัดบางประทุนนอก หมู่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 7. วัดแก้วไพฑูรย์ หมู่ 10 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 8. วัดสิงห์ หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 9. วัดไทร หมู่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 10. วัดบางขุนเทียนนอก หมู่ 7 ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 11. วัดบางขุนเทียนใน หมู่ 1 ถนนจอมทอง ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 12. วัดบางขุนเทียนกลาง หมู่ 7 ถนนจอมทอง ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 13. วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8 ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 14. วัดสีสุก หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางมด จอมทองกรุงเทพมหานคร 10150
 15. วัดกก หมู่ 10 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 16. วัดโพธิ์แก้ว หมู่ 3 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลจอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 17. วัดยายร่ม หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลบางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
 18. วัดโพธิทอง หมู่ 4 ตำบลบางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เขตบางกอกใหญ่

 1. วัดอรุณราชวราราม ถนนอรุณอัมรินทร์ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 2. วัดราชสิทธาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 3. วัดหงส์รัตนาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 4. วัดโมลีโลกยาราม ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 5. วัดสังข์กระจาย ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 6. วัดนาคกลาง ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 7. วัดเครือวัลย์ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 8. วัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ ตำบลวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 9. วัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 10. วัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 11. วัดประดู่ฉิมพลี ถนนเพชรเกษม ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 12. วัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
 13. วัดประดู่ในทรงธรรม ถนนเพชรเกษม ตำบลวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เขตบางกอกน้อย

 1. วัดสุวรรณาราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 2. วัดดุสิดาราม ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 3. วัดอมรินทราราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 4. วัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 5. 5.วัดพระยาทำ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร10700
 6. วัดวิเศษการ ถนนพรานนก ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 7. วัดสุทธาวาส คลองลัดวัดทอง ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 8. วัดอมรทายิการาม ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 9. วัดฉิมทายกาวาส ถนนพรานนก ตำบลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 10. วัดสีหไกรสร
 11. วัดละครทำ ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 12. วัดดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 13. วัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 14. วัดอัมพวา ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 15. วัดครุฑ ถนนอิสรภาพ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 16. วัดชิโนรสาราม ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 17. วัดโพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 18. 18.วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 19. วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 20. วัดเพลงวิปัสสนา ถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 21. วัดมะลิ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 22. วัดไชยทิศ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 23. วัดใหม่ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 24. วัดศรีสุดาราม ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 25. วัดบางขุนนนท์ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 26. วัดเจ้าอาม ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 27. วัดภาวนาภิรตาราม ตำบลบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 28. วัดนายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 29. วัดสุวรรณคีรี ถนนรุ่งประชา ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 30. ถนนพรานนก ตำบลบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 31. วัดบางบำหรุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 32. วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เขตภาษีเจริญ

 1. วัดปากน้ำ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 2. วัดนวลนรดิศ หมู่ 7 ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 3. วัดอัปสรสวรรค์ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 4. วัดนางชี ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 5. วัดคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 6. วัดนิมมานรดี หมู่ 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 7. วัดนาคปรก ถนนเทอดไทย ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 8. วัดทองศาลางาม ถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 9. วัดยางบางจาก ถนนเพชรเกษม ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 10. 10.วัดกำแพง หมู่10 บ้านสายแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10160
 11. วัดประดู่บางจาก ถนนเบญจะ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 12. วัดบางแวก คลองบางแวก ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 13. วัดวิจิตรการนิมิตร คลองชักพระ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 14. วัดปากน้ำฝั่งใต้ ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 15. วัดกำแพง ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 16. วัดชัยฉิมพลี หมู่ 6 คลองบางแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 17. วัดบุณยประดิษฐ์ หมู่ 2 คลองบางแวก ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 18. วัดศาลาแดง หมู่ 6 คลองทวีวัฒนา ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 19. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี หมู่ 4 บ้านเศรษฐกิจ ตำบลบางไผ่ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 20. วัดจันทร์ประดิษฐาราม หมู่ 2 คลองบางจาก ตำบลบางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 21. วัดมะพร้าวเตี้ย หมู่4 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยพาณิชย์ธนฯ ตำบลคลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 22. วัดตะล่อม หมู่1 ตำบลคลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 23. วัดโตนด หมู่ 1 ถนนสายบางแวก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 24. วัดตะโน หมู่ 8 คลองบางจาก ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 25. วัดนก คลองบางแวง ตำบลคูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 26. วัดโบสถ์อินทรสารเพชร หมู่ 2 คลองชักพระ ตำบลบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 27. วัดโคนอน หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 28. วัดอ่างแก้ว หมู่ 2 ถนนพัฒนาการ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 29. วัดรางบัว หมู่ 6 คลองภาษีเจริญ ตำบลบางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 30. วัดเพลง ถนนพัฒนาการ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เขตหนองแขม-บางแค

 1. วัดราษฎร์บำรุง หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม 69 ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 2. วัดหนองแขม หมู่ 8 ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 3. วัดศรีนวล หมู่ 4 ถนนเอกชัย บางบอน 5 ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 4. วัดหลักสาม หมู่ 2 บ้านหลักสาม ตำบลหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 5. วัดม่วง หมู่ 2 คลองภาษีเจริญ ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 6. วัดอุดมรังสี หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 7. วัดไผ่เลี้ยง หมู่ 3 บ้านหนองค้างพลู ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 8. วัดวงษ์ลาภาราม หมู่ 6 บ้านหนองค้างพลู ตำบลหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 9. วัดทองเนียม หมู่6 ตำบลหลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เขตราษฎร์บูรณะ

 1. วัดแจงร้อน หมู่ 1 ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 2. วัดสน หมู่ 5 ถนนราษฎร์บูรณะ ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 3. วัดสารอด หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 4. วัดเกียรติประดิษฐ์ หมู่ 11 ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 5. วัดบางปะกอก หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 6. วัดประเสริฐสุทธาวาส หมู่ 4 ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 7. วัดราษฎร์บูรณะ หมู่10 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 8. วัดบางมดโสธราราม หมู่ 4 บ้านบางมด ตำบลบางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 9. วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด) หมู่3 บางมด ตำบลบางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 10. วัดทุ่งครุ หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

เขตบางพลัด

 1. วัดคฤหบดี ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 2. วัดดาวดึงษาราม ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 3. วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 4. วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 5. วัดบางยี่ขัน ถนนจรัลสนิทวงศื ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 6. วัดอมรคีรี ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 7. วัดรวกบางบำหรุ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 8. วัดน้อยนางหงษ์ คลองบางยี่ขัน ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 9. วัดภคินีนาถ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 10. วัดใหม่เทพนิมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 11. วัดสิงห์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 12. วัดเปาโรหิตย์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 13. วัดภาณุรังษี ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 14. วัดเทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 15. วัดเทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 ) ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 16. วัดบางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 17. วัดทอง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 18. วัดเพลง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษี ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 19. วัดฉัตรแก้วจงกลณี ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 20. วัดวิมุตยาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 21. วัดบวรมงคล ตำบลบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 22. วัดสามัคคีสุทธาวาส ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 23. วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เขตตลิ่งชัน

 1. วัดชัยพฤกษมาลา หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 2. วัดกาญจนสิงหาสน์ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 3. วัดรัชฎาธิษฐาน ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 4. วัดประสาท หมู่ 10 คลองบางพรม ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 5. วัดแก้ว หมู่ 8 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 6. วัดอินทราวาส หมู่ 22 บ้านคลองบางขุนพรหม ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 7. วัดเทพพล หมู่ 14 คลองบางพรม ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 8. วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 9. 9.วัดเกาะ หมู่ 10 บ้านคลองบางกอกน้อย ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 10. วัดทอง หมู่ 15 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 11. วัดกระโจมทอง หมู่ 6 คลองบางน้อย ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 12. วัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 13. วัดเพลง หมู่ 13 ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 14. วัดสะพาน หมู่ 7 บ้านคลองบางน้อย ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 15. วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส หมู่ 1 บ้านคลองบางกอกน้อย ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 16. วัดโพธิ์ หมู่2 คลองวัดโพธิ์ ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 17. วัดมะกอก หมู่ 8 คลองบางระมาด ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 18. วัดจำปา หมู่ 5 คลองบางระมาด ตำบลบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 19. วัดพุทธจักรมงคลชยาราม หมู่ 11 บ้านคลองบัว ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 20. วัดกระจัง หมู่ 14 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 21. วัดทอง หมู่ 8 คลองเชือกหนัง ตำบลบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 22. 22.วัดสมรโกฎิ หมู่ 16 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 10170
 23. วัดมณฑป หมู่ 1 คลองบางระมาด ตำบลฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 24. วัดเรไร คลองชักพระ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 25. วัดตลิ่งชัน ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 26. วัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตำบลคลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 27. วัดนครป่าหมาก หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 28. วัดไก่เตี้ย หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 29. วัดน้อยใน หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 30. วัดปุรณาวาส หมู่ 3 คลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลาธรรมสพน์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 31. วัดศิริวัฒนาราม หมู่ 2 บ้านบางระมาด ตำบลบางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 32. วัดโกมุทพุทธรังสี หมู่12 ตำบลศาลาธรรมสพน์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


13 มกราคม 2567

ผู้ชม 7990 ครั้ง